oferta

Konsultacja psychologiczna dziecka (spotkanie wspólnie z rodzicem)

200 zł

Konsultacja psychologiczna dziecka (indywidualna)

200 zł

Konsultacja psychologiczna w formie online (rozmowa wideo)

180 zł

Konsultacja psychologiczna (dorosły)

200 zł

Interwencja kryzysowa

200 zł

Psychoterapia indywidualna nastolatka

250 zł

Psychoterapia indywidualna osoby dorosłej

250 zł

Psychoterapia pary

350 zł

Wizyta psychiatryczna pierwszorazowa

400 zł / 50 minut

Kolejna wizyta psychiatryczna

300 zł / 30 minut

Wystawienie recepty

100 zł

Diagnoza logopedyczna

200 zł

Zajęcia logopedyczne

90 zł/30 minut, 150 zł/50 minut

Wydanie opinii/zaświadczeń

100 zł

Diagnoza neurologopedyczna

230 zł

Dietetyk – pierwsza konsultacja

150 zł / 60 minut

Dietetyk – druga konsultacja + jadłospis na 14 dni

180 zł / 60 minut

Szkolenia dla oświaty i służby zdrowia (cena uzgadniana indywidualnie z Zamawiającym)

150 – 350 zł / osoba

Pakiet – diagnostyka zaburzeń osobowości, MMPI

650 zł

Pakiet – diagnoza intelektu, IDS-II, TONI-4

650 zł

Pakiet – diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADOS-2

1500 zł