o nas

Gabriela Ryske

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży oraz psychotraumatologiem, a także pełnię funkcję Prezesa fundacji Momika. Z wyjątkową wrażliwością podchodzę do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, zdając sobie sprawę, jak istotne jest stworzenie bezpiecznego i zaufanego środowiska, które umożliwia wyrażanie uczuć oraz przeżywanie trudnych doświadczeń. Moim celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w ich procesie zdrowienia i rozwoju emocjonalnego.
Dodatkowo, jako twórczyni Misia Momisia, stworzyłam nie tylko przytulnego towarzysza dla dzieci, ale także cenne narzędzie wspomagające terapię. Miś Momiś pełni rolę czułego sprzymierzeńca, który wspiera dzieci w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, pomagając im rozwijać umiejętności i budować odporność psychiczną. Tworzę również karty pracy oraz gry terapeutyczne z wykorzystaniem Misia Momisia, które ułatwiają dzieciom naukę przez zabawę i pomagają w rozwijaniu ważnych umiejętności emocjonalnych oraz społecznych.
Te specjalistyczne warsztaty są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, mają na celu wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego, a także pomagają w budowaniu umiejętności radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Wierzę, że każde dziecko zasługuje na szansę na pełne i satysfakcjonujące życie, a poprzez te działania staram się tworzyć takie możliwości.

Teresa Woińska – Kozłowska

Jestem pedagogiem specjalnym z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z tak zwaną ”trudną młodzieżą”. Posiadam studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej i Interwencji Kryzysowej, co pozwala mi kompleksowo wspierać rozwój uczniów w trudnych sytuacjach. Dodatkowo pełnię rolę wychowawcy oraz współprowadzę Klub Absolwenta przy Ognisku ”Marymont”. W mojej pracy zawodowej kieruję się mądrością Sokratesa: ”Każdy ma w sobie słońce, trzeba tylko pozwolić mu świecić”. Uznaję, że terapia poprzez teatr ma ogromną wartość, dlatego angażuję się w organizację zajęć teatralnych, które nie tylko rozwijają umiejętności artystyczne, ale także mają walory terapeutyczne.

Aleksandra Komorniczak

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym.
Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzę konsultacje dla Rodziców. Trudności, z którymi najczęściej odwiedzają mój gabinet to lęk, obniżony nastrój, stany depresyjne, problemy w kontaktach z rówieśnikami, utrzymaniem relacji, obniżona samoocena. Bardzo istotne jest dla mnie zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu, co stanowi punkt wyjścia dla planowania celów terapeutycznych i małych kroków umożliwiających ich realizację.
W swojej pracy często korzystam z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (TSR), ponieważ bazuje ono na zasobach i mocnych stronach. Lubię też łączyć różne metody, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta. 

Alicja Bęś

Jestem terapeutą i pedagogiem z pasją. Pragnę, aby każdy człowiek pozwolił sobie czuć, mówił własnym głosem z odwagą i działał zgodnie ze swoimi potrzebami. Moją myślą przewodnią jest moje motto: “Świat jest ogromny. Jeden z jego kawałków należy do Ciebie. Urządź go sobie jak tylko pragniesz.”
Wiem, jak trudno jest się podnosić, gdy brakuje sił. Wiem też, jak pięknie jest żyć, gdy pojawia się nowa perspektywa. Od kiedy pokochałam siebie bardziej, moje życie nabrało kolorów. Mocno cenię sobie szukanie rozwiązań, gdzie fundamentem są słowa: jeśli coś nie działa, rób to inaczej; jeśli coś działa, rób tego więcej.
Od ponad 17 lat towarzyszę ludziom, którzy poprawiają swój świat na lepszy. Pracuję holistycznie, łącząc sferę myśli, uczuć i zachowań Konsultacje prowadzę w nurtach Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), która jest nakierowana na odkrywanie i uczenie się jak żyć w sposób zgodny z osobistymi wartościami przy jednoczesnym rozwijaniu elastyczności psychologicznej i uważności oraz w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Terapia skoncentrowana na osiągnięciu określonego przez klienta celu, a nie analizie problemu czy deficytów, które uświadomiły mu potrzebę szukania wsparcia.

Anna Zawadzka

Cześć, mam na imię Ania. Od kilku lat pracuje jako pedagog. Kilka miesięcy temu ukończyłam również studia magisterskie z psychologii, która stała się moim wielkim zamiłowaniem. Jeśli miałabym wskazać cechy, które mnie określają, to na pewno byłyby to: pracowitość, ambitność i zadaniowość. Nabyta wiedza jest dla mnie potwierdzeniem ważności procesu poznawania siebie, swoich możliwości, a także własnych ograniczeń. Uważam, że świadomość tego „kim i jaki\jaka jestem”, może być pomocne pacjentom w procesie terapeutycznym i dawać dobre rezultaty, stąd jest to moja myśl przewodnia w pracy ludźmi. Prywatnie jestem żoną i mamą. W wolnych chwilach lubię posłuchać dobrej muzyki, obejrzeć wartościowy film i odpoczywać rozkoszując się widokiem natury.

Weronika Sierant-Wieczorek

Jestem dyplomowanym psychologiem, ze specjalizacją psychologia kliniczno- sądowa. Jestem absolwentką studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, które umożliwia mi również pracę z dziećmi i młodzieżą. Obecnie w trakcie specjalistycznej czteroletniej szkoły psychoterapii przygotowującej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać już na studiach, w ramach praktyk, w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, gdzie do dzisiejszego dnia pracuję jako psycholog, udzielając wsparcia i prowadząc konsultacje psychologiczne. Kolejne umiejętności nabywałam w prywatnych placówkach psychologicznych. Jednocześnie pracując w innych miejscach- m.in. w ośrodku rehabilitacyjnym i gabinecie psychologicznym, prowadzę oddziaływania terapeutyczne, mające na celu wsparcie klientów w doświadczanych trudnościach. Prowadzę oddziaływania w ramach programu Wczesne Wspomagane Rozwoju Dziecka, pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuję techniki oparte na terapii poznawczo- behawioralnej. Istotne jest dla mnie poszerzanie warsztatu pracy psychologa, dlatego dbam o rozwój zawodowy, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które podnoszą moje kwalifikacje i kompetencje. Ważna jest dla mnie praca w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa. Podczas spotkań zależy mi na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla klienta, w której będzie on mógł poczuć się na tyle swobodnie i komfortowo, by móc opowiedzieć o nurtujących go trudnościach, z którymi się zmaga. Zajmuję się psychoedukacją, interwencją kryzysową, profilaktyką stresu, oraz wsparciem psychologicznym w kryzysach emocjonalnych, sytuacjach okołorozwodowych.