Karty pracy – Ćwiczenia wspomagające motorykę małą i grafomotorykę

39.00 

Mała motoryka to sprawność ruchowa dziecięcej dłoni i paluszków, a także wzroku, która pozwala manipulować dłonią (pod kontrolą wzroku) tak, aby wykonać pożądane czynności.

Dobra sprawność motoryczna jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia przez dziecko sukcesu szkolnego.

Mała motoryka to sprawność ruchowa dziecięcej dłoni i paluszków, a także wzroku, która pozwala manipulować dłonią (pod kontrolą wzroku) tak, aby wykonać pożądane czynności.

 

Dobra sprawność motoryczna jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia przez dziecko sukcesu szkolnego. 

 

Mała motoryka to sprawność ruchowa dziecięcej dłoni i paluszków, a także wzroku, która pozwala manipulować dłonią (pod kontrolą wzroku) tak, aby wykonać pożądane czynności.

Grafomotoryka to umiejętność rysowania i pisania. Wymaga to zdolności naśladowania ruchów, wykonywania ruchów sekwencyjnych i precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej oraz sprawności manualnej. Ćwiczenia grafomotoryczne wykonywane są ze wszystkimi dziećmi. Jednak szczególnie ważne są one dla dzieci, które wykazują różnego rodzaju zaburzenia manualne lub zaburzenia w zakresie napięcia mięśniowego. Dostosowane do wieku ćwiczenia grafomotoryczne pozwalają specjalistom zdiagnozować u dzieci ryzyko dysleksji, dysgrafii, zaburzeń parcjalnych, a nawet zaburzeń integracji sensorycznej czy napięcia mięśniowego. 

Prezentowane przez nas Karty Pracy umożliwiają dziecku kształtowanie i doskonalenie takich umiejętności jak: rysowanie po śladzie, rysowanie linii poziomych i pionowych, kolorowanie różnych kształtów, rysowanie szlaczków – samodzielne lub w określonej sekwencji, kreślenie linii ciągłej np.: podczas ćwiczeń z labiryntem, orientację w przestrzeni (góra-dół, prawo-lewo, nad-pod). Dziecko w trakcje wykonywania ćwiczeń poszerza też swoją wiedzę o codziennych czynnościach, doskonali spostrzeganie. Karty Pracy dają też możliwość każdemu dziecku na osiągnięcie sukcesu adekwatnego do jego aktualnych możliwości i stopniowanie trudności wykonywanych zadań. Specjalista (a także rodzić) ma możliwość obserwowania dziecka w trakcje zabawy z Kartami Pracy i korygowania nieprawidłowego trzymania kredki lub ołówka. Bohaterem wielu Kart Pracy jest sympatyczny i niedoskonały Miś Momiś. Jego uśmiech zachęca dziecko do wykonywania zaleconych ćwiczeń i sprawia, że dziecko identyfikuje się z misiem i wykonuje zadania bez stresu. Karty Pracy do ćwiczeń grafomotorycznych dają możliwość ujawnienia kreatywności dziecka poprzez uruchomienie jego wyobraźni. 

Karty Pracy są tak opracowane, że można je modyfikować w zależności od potrzeb dziecka i osiąganych przez nie rezultatów.

Systematyczne ćwiczenia w oparciu o Karty Pracy z Misiem Momisiem na pewno przyczynią się do nabycia lub udoskonalenia przez dziecko umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania, a także budowania, lepienia, wycinania, segregowania, a więc do osiągnięcia sukcesu szkolnego.